VIDEO WAYANG

Pegelaran wayang, apa kuwi wayang kulit apadene watang wong. Tansaya suwe tansaya suda. Mula kanggo ngobati rasa kangen marang kabudayan kan adiluhung iku, ing kene panjenengan bisa ngunduh Video pagelaran wayang kulit utawa wayang wong kang karekam sauntara wektu kepungkur. Muga kanthi anane video iki bisa ndadeake budaya jawa asli kang adiluhung iki bisa tekan lan dimangerteni dening para wayah kadang generasi muda. Sumangga kita tansah mbudidaya amrih kabudayan kita iki tetep lestari nganti akhiring jaman.

Kritik lan saran banget dak suwun kanggo luwih lengkape pasugatan iki.

Nuwun.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: