KITAB

Para sedulur sing ngersaake buku-buku kawruh basa lan kabudayan jawa. Mangga download mawon buku-buku menika :

1. Puspawarna
2. SariBasaJawa
3. WaosanMacapat
4. PiwulangKautaman
5. Pararaton-KitabPara Datu
6. 
ArtikelPenanggalan
7. HamBasaJawa
8. KitabNegaraKertagama
9. BatharaWisnuKrama
10. Parama sastra jawi
11. Babad Tanah Djawa

Karya / tulisan Kanjeng Pangeran Karyonagoro

Mugi-mugi basa jawa tetep lestari ngantos akhiring jaman.


Advertisements

18 Responses

 1. Ndherek download nggih mbah… ngaturaken gunging panuwun awit sampun dipun cepakaken file2 menika, lan nyuwun pangapunten awit basa Jawa kula tasih semrawut..

 2. melu nyomot kang…. pokok’e sak enenge tak jupuk kabeh…..

 3. Mbah,.. nyuwun kanthi sanget link download dipun pirsani malih, kula nyobi koq sampun mboten saged.

 4. sugeng dalu,
  Nuwun sewu,ngapunten…
  Kulo nderek ngunduh utawi nyedot “gan”…
  matur nembah nuwun gan….

 5. ijin download pak lik,kangge nambah wawasan

 6. As’salam mualaikum…
  ngapunten nderek downlod angsal,?
  matur nembah nuwun Pak admin.

 7. ngaturaken sembah nuwun anggene diparengaken download mbah..

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: