Palaran Gobyog

Gendhing Jawa pancen ora bakal ilang kasilep ing jaman. Yen wanci sore sinambi ngunjuk kopi, macit gedhang goreng sinambi mirengake palaran gobyog. Wah “LINAKLITULINGGALICA” . Temenan, saestu dulur gandheng jamane wis jaman digithal mula ngrungokne ing music box dene file musike download mawon ing :

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: