Tembang Dolanan MP3

Tembang dolanan iku jinis tembang reripta gagrak anyar sing ora nganggo paungeran gatra, guru lagu, guru wilangan lan dhong dhing.Nanging biasa ditembangaké déning bocah-bocah cilik, utamané ing padésan, sinambi dolanan bebarengan karo kanca-kancané lan bisa dibarengi wiramaning gendhing. Lumantar lagu dolanan, bocah-bocah dikenalaké bab sato kéwan, sato iwèn, thethukulan, tetanduran, bebrayan, lingkungan alam, lan sapanunggalané.

Kadhangkala tembang dolanan uga ditembangaké déning waranggana jroning swasana tinamtu ing pagelaran wayang kulit.

Iki kaca kanggo ngumpulake syair tembang dolanan utawa tembang sing kerep diunekke bocah-bocah.

MP3 file tembang dolanan download ing :

 1. SuweOraJamu.mp3
Send To Friend
2. Sluku-SlukuBathok.mp3
Send To Friend
3. NumpakSepur.mp3
Send To Friend
4. Jamuran.mp3
Send To Friend
5. AjaRame-Rame.mp3
Send To Friend
6. SiIbu.mp3
Send To Friend
7. KidangTalun.mp3l
Send To Friend
8. SirKusir.mp3
Send To Friend
9. AkuDuwePitik.mp3
Send To Friend
10. Jaranan.mp3
Send To Friend
 11 PadangBulan.mp3
Send To Friend
Advertisements

7 Responses

  1. Matur nuwun…..

  2. MANTEB tenan niki mas
    nyuwun ijin donlut njih mas..
    matursuwun

  3. nyuwun gih

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: